Kdy vzniká nárok na invalidní důchod a jak o něj zažádat

Pokud na vás pracovní úraz zanechal trvalé následky, kvůli kterým již nejste schopni vykonávat svou dosavadní práci, máte možnost zažádat o přiznání invalidního důchodu. Jaké podmínky musí být splněny, aby vám nárok na invalidní důchod vznikl a jak o něj správně zažádat, se po díváme v tomto článku.

Bohužel nebývá výjimkou, že trvalé následky po pracovním úrazu znemožní poškozenému zaměstnanci vykonávat svou dosavadní práci. V takové situaci přichází v úvahu podání žádosti o přiznání invalidního důchodu. Ovšem k tomu, aby vám byl invalidní důchod přiznán, musí být splněny určité podmínky. Jednou z nich je pokles pracovní neschopnosti z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu v důsledku pracovního úrazu nejméně o 35 %. Nejedná se však o jedinou podmínku, která musí být splněna. Víte, jaké jsou ty další?

Kdy vzniká nárok na invalidní důchod

Nárok na invalidní důchod vzniká v případě, že:

  • z důvodu dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu nastal pokles pracovní schopnosti poškozeného zaměstnance nejméně o 35 % a zároveň zaměstnanec získal potřebnou dobu důchodového pojištění
  • je poškozený zaměstnanec pojištěnec, který nedosáhl věku 65 let
  • poškozený zaměstnanec není a nebyl příslušníkem ozbrojených sil

Stupně invalidity

  • I. stupeň invalidity (pokles pracovní schopnosti o 35 až 49 %)
  • II. stupeň invalidity (pokles pracovní schopnosti o 50 až 69 %)
  • III. stupeň invalidity (pokles pracovní schopnosti o 70 % a více)

Kdo posuzuje úroveň invalidity

Úroveň invalidity, případně zda se o invaliditu jedná, posuzuje lékař posudkové služby okresní správy sociálního zabezpečení, přičemž posuzuje omezení tělesných, smyslových a duševních schopností, v porovnání se stavem před vznikem dlouhodobě nepříznivého zdravotního stavu.

Kdy a jak o invalidní důchod zažádat

O invalidní důchod je doporučeno zažádat až tehdy, je-li zřejmé, že následky na zdraví jsou trvalé, a to na Okresní správě sociálního zabezpečení. Řízení trvá v řádu měsíců a proti zamítnutí je možné do 30 dnů podat odvolání.