Technologie purifikace vody pro laboratorní použití

Moderní systémy pro čištění vody využívají kombinaci různých technologií k dosažení požadované úrovně čistoty. Tyto procesy jsou klíčové pro zajištění kvality vody v laboratořích.

Základní metody čištění vody

Mezi nejčastěji používané metody patří:

  • Reverzní osmóza
  • Deionizace
  • Ultrafiltrace
  • UV sterilizace

Každá z těchto metod se zaměřuje na odstranění specifických typů kontaminantů.

Pokročilé techniky pro ultračistou vodu

Pro výrobu vody nejvyšší čistoty se používají:

  • Elektrodeionizace
  • Submikronová filtrace
  • Adsorpce na aktivním uhlí

Tyto techniky umožňují dosáhnout vody typu I, nezbytné pro nejcitlivější laboratorní aplikace.